Kā nodrošināties pret juridiskiem riskiem MŪSDIENU MAINĪGAJĀ PASAULĒ?

Gvido Senkāns

Mūsdienu pasaulē viss mainās neiedomājamos tempos!

 

Vēl pirms 10 gadiem būtu bijis grūti prognozēt, kādas tieši tehnoloģijas attīstīsies un kā tas ietekmēs mūsu dzīvi, nerunājot jau nemaz par drastiskajām pārmaiņām, ko ienesis Covid-19 mūsdienu pasaulē!

 

Kas vēl mūs sagaida nākotnē?

 

Ir skaidri redzams, ka konkurence saasinās gandrīz visās sfērās, turklāt ne tikai starp vienas nozares pārstāvjiem, bet arī starp dažādām nozarēm.

 

Ir jāspēj saskatīt – kādi attīstības virzieni ir perspektīvi, lai tajos varētu ieguldīt savu spēku un resursus, kā efektīvāk un kvalitatīvāk izdarīt to, kas nepieciešams, kā arī savlaicīgi saprast – kuras sfēras jau savu laiku ir nodzīvojušas un no kurām labāk laikus atteikties.

 

Tas nav viegli, nepieciešams nepārtraukti sekot līdzi milzīgajai informācijas plūsmai, mākot no tās izdalīt būtisko un saprast tendences.

 

Kā šādos apstākļos izdzīvot?

 

Kā nepieļaut kļūdas, kas var Jūsu kompānijai izrādīties liktenīgas?

 

Vai vispār ar to ir iespējams tikt galā?

 

Viena lieta, ja Jūs tikai domājat par biznesa attīstību, ir idejas un nepieciešamie resursi, bet cita lieta, ja Jums jau ir kompānija, kura strādā un darbojas, un ir ne tikai jādomā par attīstību, bet arī jānosargā tas, kas jau ir izveidots.

 

Cilvēkam nav iespējams būt ekspertam VISĀS jomās.

 

Ja Jūs esat labs speciālists savā sfērā, kur nepieciešams nepārtraukti izglītoties un pilnveidoties, tad ir pavisam neliela iespēja, ka Jums atliek laiks sekot līdzi arī visām likumdošanas izmaiņām un paturēt savā redzeslokā juridiskos jautājumus.

 

Tajā pašā laikā kāda darbinieka neuzmanība, neprecīzi noformulētas saistības līgumā vai savlaicīga nepielāgošanās likumdošanā veiktajām izmaiņām var kompānijai dot milzīgu triecienu vai pat izrādīties liktenīga.

 

Kā piemēru varētu minēt vienu no Latvijas atpazīstamākajiem zīmoliem – “Stenders”, ko pēc straujas ekspansijas ārvalstu tirgos īpašnieki bija spiesti pārdot, atzīstot, ka summas gan nav tādas, par ko tika sapņots, veidojot uzņēmumu.

 

Vai no tā bija iespējams izvairīties?

 

Ja mēs nevēlamies riskēt ar visu, kas ir sakrāts un sapelnīts iepriekš, ir jābūt sakārtotai juridiskai pusei.

 

Veicot katru nākamo soli, ir jābūt pārliecībai, ka tas neapdraud jau esošos aktīvus.

 

Tie ir izdevumi, kas varbūt nenes tūlītēju peļņu, taču ir nepieciešami drošībai un attīstībai.

 

Ko darīt?

 

Parasti ir 2 veidi, kā kompānijas risina juridiskos jautājumus:

 

Pirmais – pieņemot darbā juristu.

 

Tas ir iespējams gadījumā, ja kompānijai ir pietiekams darba apjoms, lai pilnvērtīgi nodarbinātu juristu, taču arī tad, ja tas ir tikai viens cilvēks, viņš var nebūt speciālists visās sfērās, turklāt viņš arī var saslimt, aiziet atvaļinājumā, u.tml. 

 

Protams, ja kompānija ir lielāka, tai ir vesels juridiskais departaments un tās var atļauties to uzturēt, tad tā ir pavisam cita situācija.

 

Otrais – nolīgstot juridisko biroju dažādiem uzdevumiem
 
Bieži vien tas ir risinājums, kas ir labākais konkrētajā situācijā, bet arī tam ir savi trūkumi.
 
Pirmkārt – maksāts tiek par laiku, un likmes labiem juristiem ir diezgan augstas, sākot ar 100 eur/h un uz augšu. Tas nevilšus liek domāt par ekonomiju, jo juridiskie izdevumi paši par sevi parasti nerada kompānijai ienākumus un juristiem tiek doti uzdevumi tikai tad, kad jau ir radušās zināmas problēmas vai ir nopietni riski. 

Otrkārt – lai kā arī būtu, ja juristiem tiek maksāts par viņu patērēto laiku, tad ekonomiski viņi ir ieinteresēti vairāk laika pavadīt konkrēto jautājumu risināšanai, kaut arī objektīvi, iespējams, to pašu varētu paveikt ar daudz mazāku laika patēriņu. 

Treškārt – juristi atbildēs uz konkrētajiem uzdotajiem jautājumiem, viņi neatbildēs par visu situāciju kopumā. Ja viņi mēģinās skatīties plašāk – tas var izraisīt jautājumus par nevajadzīgu laika patēriņu, par ko klientam jāmaksā. Taču – ja viņi nebūs brīdinājuši klientu, tas viņam var izmaksāt vēl vairāk.
 

Kāds būtu risinājums?

 

Mūsuprāt, ir daudz labāks risinājums, kas apvieno šo abu variantu plusus un samazina mīnusus.

 

Mūsu ilggadējā pieredze rāda, ka kompānijām, kurām darba apjoms nav tāds, lai izveidotu juridisko departamentu, bieži vien izdevīgāk ir noslēgt līgumu par juridisko apkalpošanu ar noteiktu mēneša maksu, tā teikt – abonentmaksu.

 

To var darīt arī situācijās, kad kompānijai ir savs jurists, taču viņa kvalifikācija nav tāda, lai kompānijas vadība varētu uzticēt visu juridisko jautājumu risināšanu.

 

Ikmēneša maksa tiek noteikta, izvērtējot reāli nepieciešamo darba apjomu, turklāt šādos gadījumos vienmēr tiek piemērota atlaide, salīdzinot ar standarta stundas likmēm.

 

Šajā gadījumā juridiskā biroja interesēs ir paveikt visu, kas nepieciešams, maksimāli efektīvi un lietderīgi, lai klients būtu apmierināts un lai abām pusēm tas būtu izdevīgi.

 

Juridiskā biroja uzdevums ir sekot līdzi visai klienta darbībai un savlaicīgi brīdināt par iespējamajiem juridiskajiem riskiem, kā arī piedāvāt risinājumu variantus un sagatavot nepieciešamos dokumentus.

 

Turpmāk tiek pārbaudīti un vīzēti visi juridiskie dokumenti, kuros kompānija uzņemas kādus pienākumus vai saistības.

 

Lai nodrošinātu nepieciešamos un būtiskos juridiskos pakalpojumus, Puses kopīgi izstrādā risinājumu, ko tieši dara juristi – parasti daudz laika aiziet tādām lietām, ko var darīt arī sekretāri vai citi darbinieki – dokumentu izdrukāšana, sašūšana, nosūtīšana.

 

Parasti birojs tikai caurskata jau kompānijas darbinieku sagatavotos dokumentus, kas neprasa tik daudz laika kā fiziska dokumentu sagatavošana, un veic pilnu dokumentu sagatavošanu, ja kompānijas darbinieki to nespēj paveikt.

 

Ja tie ir standarta līgumi, tad juridiskais birojs palīdz tos izstrādāt un apstiprināt, ja līgums ar konkrēto klientu tiek mainīts vai papildināts, tad vienmēr juridiskā biroja jurists to izskatīs, lai netiktu ietverti riski, par kuriem kompānijas vadība nav informēta.

 

Mūsu pieredze rāda, ka bieži vien līgumu sarunas un parakstīšanas stadijā ir samērā viegli panākt nepieciešamās izmaiņas, ko, savukārt, daudz grūtāk ir panākt, kad līgums jau ir parakstīts, un vēl sliktāka situācija ir, kad jau rodas neprognozēti izdevumi vai otra puse jau izvirza pretenzijas.

 

Protams, sadarbība ar juridisko biroju neļaus klientam izvairīties no visiem juridiskajiem riskiem, taču tas viņam ļaus tos saprast un pieņemt apzinātu lēmumu – uzņemties dotajā situācijā konkrētos riskus vai nē.

 

Savstarpējā uzticība ir nepieciešams elements visā šai darbībā, tāpēc arī juridiskais birojs nevar atļauties izturēties virspusēji vai bezrūpīgi.

 

Juridiskās apkalpošanas līgums nav darba līgumus, uz kuru attiecināma darba likumdošana, klients jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu pārtraukt sadarbību, tādēļ juristiem ir jāspēj strādāt tā, lai klientam sadarbība ar viņiem būtu izdevīga, lai viņš zinātu, ka līdzekļi, ko viņš ekonomē, ir lielāki nekā tie, ko viņš patērē.

 

Juridiskais birojs vienmēr nodrošinās juristu, pat, ja kāds būs saslimis vai atvaļinājumā, viņa vietā nāks cits tikpat kvalificēts.

 

Tajā pašā laikā Klients var lūgt nomainīt konkrētu personu, kas apkalpo viņa uzņēmumu, gadījumā, ja viņam nav izveidojusie pietiekami veiksmīga sadarbība vai ir citi iebildumi.

Kā parasti tiek uzsākta sadarbība?

 

Parasti ir nepieciešama tikšanās ar kompānijas īpašnieku vai vadību, lai izrunātu kopējo redzējumu un klienta vajadzības, tad tiekt veikta esošās situācijas juridiskā analīze, caurskatīti esošie līgumi un citi juridiskie dokumenti, nepieciešamības gadījumā tie tiek piekoriģēti vai izstrādāti jauni.

 

Un pēc tam tiek izveidota kārtība, kā visi parakstāmie dokumenti tiek pārbaudīti un vīzēti.

 

Tiek arī atrunāts – aptuveni kāds darba apjoms ietilpst fiksētajā mēneša maksā, turklāt gadījumā, ja dažos mēnešos ir bijis vairāk darba, tas var tikt kompensēts uz nākamo mēnešu rēķina gada ietvaros.

 

Gadījumā, ja nepieciešams, juristi pavada klientu pārrunās ar līgumpartneriem.

 

Ņemot tomēr vērā, ka visi ir cilvēki, un arī juristu darbā var gadīties kāda kļūme, tādēļ svarīgi ir pārliecināties, ka juridiskā biroja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta.

 

Gadījumā, ja sakarā ar kādu kļūmi vai nepilnību rodas papildus juridiskā darba apjoms – tas ir jāveic bez papildus maksas.

 

Mēs neesam ieinteresēti, lai klienta problēmas nonāktu līdz tiesai, jo tiesvedība vienmēr ir neizdevīgākais risinājums, izņemot, protams, īpašus ļaunprātības gadījumus, bet pret tiem ir jāspēj nodrošināties līgumu slēgšanas stadijā.

 

Gadījumā, ja tomēr tiesvedība būs neizbēgama, mēs palīdzēsim klientam visos iespējamajos veidos.

 

Šādā veidā par iepriekš paredzamu, prognozējamu maksu, ko jau iepriekš var iekļaut budžetā, ir iespējams panākt, ka kompānija nelietderīgi un neprognozēti netērē savus resursus, vienlaicīgi nodrošinot, ka visi juridiskie riski tiek nosegti.

 

Gadījumā, ja Jūs būtu ieinteresēti, lai Jūsu kompānijas juridisko pusi uzrauga Juridiskais birojs Vindex, SIA, kura darbības pieredze pa 25 gadiem ir jau ir pārsniegusi 1 000 000 000 jeb miljards eiro, sazinieties ar mums! Pat, ja neizvēlesities sadarboties ar mūsu biroju, ceram, ka šī informācija Jums būs noderīga!